Voorziening
Navolaan 30
9501 VJ Stadskanaal
Gemeente Stadskanaal
Groningen

Telefoon: 
0599 65 28 78

Cosis | Agogisch Centrum De Regenboog

Navolaan 30 9501 VJ Stadskanaal Nederland
Agogisch Centrum de Regenboog begeleidt en ondersteunt mensen, individueel, in het vinden van een zinvolle dagbesteding.

Agogisch Centrum de Regenboog is voornamelijk bedoeld voor mensen met psychiatrische problematiek. Ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking in combinatie met psychische problematiek kunnen naar de Regenboog komen.